Instruccions per presentar una candidatura

1 Consulteu les ofertes de pràctiques disponibles al web durant la fase de campanya. Les trobareu classificades per comarca i per empresa. Les ofertes s’aniran actualitzant i publicant fins el 5 de maig. Les empreses durant la fase de campanya ja podran fer la selecció de l’estudiantat, per tant afanyant a apuntar-te a aquelles ofertes que t’interessin.

2  El lloc de pràctiques serà en algun dels municipis rurals que contempla la convocatòria (Àmbit territorial elegible). Es valorarà la disposició dels candidats a instal·lar-se en el territori rural.

3  Descarregueu al vostre ordinador l’arxiu en PDF de l’oferta o ofertes que us interessin.Veureu que a cadascun dels formularis el primer apartat “A emplenar per l’empresa i/o institució sol·licitant” ja està completat i correspon a les dades de l’oferta (característiques de l’empresa i requisits de cada projecte de pràctiques), i una segona part oberta “A emplenar pel candidat” (pàgines 4 i 5), que és la que haureu d’omplir amb les vostres dades.

Un cop emplenat el formulari definitivament, l’heu d’enviar a la direcció practicum@odisseujove.cat. Rebreu un correu conforme s’ha rebut satisfactòriament. El termini per fer aquest tràmit és el 15 de maig.

Opcionalment, es recomana adjuntar el currículum vitae en el mateix correu per complementar la sol·licitud.

El programa es posarà en contacte amb vosaltres per informar-vos de si heu estat seleccionats durant el procés de selecció .