Instruccions per presentar una candidatura

1 Consulteu les ofertes de pràctiques disponibles al web. Les trobareu classificades per àmbits professionals. Les ofertes s’aniran publicant al llarg dels mesos de febrer i març, a mesura que les anem rebent. El dia 26 de març de 2020 totes les ofertes estaran publicades.

2  Descarregueu al vostre ordinador l’arxiu PDF de l’oferta a la qual us voleu presentar. Veureu que la primera part del document (“A emplenar per l’empresa i/o institució sol·licitant”) ja està omplerta i correspon a les dades de l’entitat ofertant i de les pràctiques que ofereix. Ompliu la segona part del document amb les vostres dades (pàgines 4 i 5, secció “A emplenar pel candidat”). Recordeu que us podeu presentar a un màxim de 5 ofertes.

Un cop emplenat el document amb les vostres dades, l’heu d’enviar presentant una instància genèrica a l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), a través d’aquest enllaç. Per enviar la instància, caldrà que us identifiqueu prèviament, utilitzant qualsevol dels sistemes d’identitat digital disponibles. Si no en disposeu de cap, us podeu donar d’alta a l’idCAT Mòbil de forma ràpida i senzilla.

En els apartats “Exposo” i “Sol·licito” de la instància, podeu copiar les següents frases o utilitzar-ne de similars:

  • Exposo: Que s’ha obert la fase d’enviament de candidatures a les ofertes de pràctiques del Pràcticum Odisseu 2020.
  • Sol·licito: Presentar la meva candidatura a les ofertes que s’adjunten.

En aquesta instància haureu d’adjuntar els següents documents:

  • els formularis de les ofertes a les quals presenteu la vostra candidatura (màxim 5)
  • l’expedient acadèmic actualitzat (on consti el nombre de crèdits superats fins al moment)
  • en cas que us presenteu a més d’una oferta de pràctiques, la llista de priorització de les ofertes
  • el currículum vitae (opcional)

El període per enviar les vostres candidatures va del 26 de març al 27 d’abril de 2020.

Un cop finalitzat aquest període, des del Pràcticum Odisseu enviarem les vostres candidatures a les empreses i institucions ofertants, per tal que seleccionin el candidat o candidata que prefereixin.

– A mitjans de maig de 2020, ens posarem en contacte amb vosaltres per informar-vos si heu estat seleccionats durant el procés de selecció.