Instruccions per presentar candidatures

1- Consulteu les ofertes de pràctiques disponibles al web. Les trobareu classificades per àmbits professionals. Les ofertes s’aniran publicant a mesura que les anem rebent, entre finals de gener i mitjans de març. El dia 19 de març de 2021 totes les ofertes estaran publicades.

2  Descarregueu al vostre ordinador l’arxiu PDF de l’oferta a la qual us voleu presentar. Veureu que la primera part del document (“A emplenar per l’empresa i/o institució sol·licitant”) ja està omplerta i correspon a les dades de l’entitat ofertant i de les pràctiques que ofereix. Ompliu la segona part del document amb les vostres dades (pàgines 4 i 5, secció “A emplenar pel candidat”). Recordeu que us podeu presentar a un màxim de 5 ofertes.

Un cop hagueu omplert els formularis de totes les ofertes a les quals us voleu presentar, cal que envieu un correu electrònic a practicum@odisseujove.cat, adjuntant la següent documentació: 

  • Els formularis de les ofertes a les quals presenteu la vostra candidatura (màxim 5)
  • L’expedient acadèmic actualitzat (document descarregable des del teu espai personal, on consten les dades dels estudis que estàs cursant i el nombre de crèdits superats). Cal adjuntar el document descarregat complet, no s’acceptaran captures de pantalla parcials
  • La llista de priorització de les ofertes (en cas que us presenteu a més d’una oferta de pràctiques)
  • El currículum vitae (opcional)

El període per enviar les vostres candidatures va del 19 de març al 19 d’abril de 2021.

Un cop finalitzat aquest període, des del Pràcticum Odisseu enviarem les vostres candidatures a les empreses i institucions ofertants, per tal que siguin elles qui seleccionin el/la candidat/a que prefereixin. 

– A finals de maig de 2021, ens posarem en contacte amb vosaltres per informar-vos si heu estat seleccionats durant el procés de selecció. En cas que hagueu estat seleccionats, haureu de signar un conveni de cooperació educativa amb l’empresa/institució i la vostra universitat per tal de poder realitzar les pràctiques.