Requisits de participació

La convocatòria d’Ajuts del Pràcticum Odisseu va adreçada a estudiants matriculats en estudis oficials de grau o màster d’una universitat del sistema universitari de Catalunya i, en el cas de grau, que hagin superat un mínim del 50% dels crèdits de la titulació en el moment de sol·licitar les pràctiques, és a dir, abans del 15 de maig del 2019.

Caldrà que el candidat compleixi els requisits específics que l’empresa i/o institució d’acollida demandin a l’oferta d’Ajuts al Pràcticum Odisseu a la que s’opta (ofertes de pràctiques disponibles), així com també els requeriments que fixi la universitat on estigui matriculat l’estudiant.

L’estudiant no pot haver tingut relació laboral contractual prèvia amb l’empresa i/o institució relacionada amb la plaça oferta per les pràctiques i ha d’haver estat seleccionat en la fase de campanya de difusió d’ofertes de pràctiques dels Ajuts del Pràcticum Odisseu.