ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL

Eduard Barcons Comellas
Gerent
gerencia@catcentral.cat
93 821 42 25
Pl. Sant Josep s/n – Colònia Cal Pons
CP:08692 Puig-Reig
BARCELONA

Gemma Canals Serra
Tènica Odisseu
infogemma@catcentral.cat
93 821 42 25
Pl. Sant Josep s/n – Colònia Cal Pons
CP:08692 Puig-Reig
BARCELONA