CONSORCI LEADER DE DESENVOLUPAMENT RURAL DEL CAMP

Jordi París Gabarró
Gerent
jparis@concadebarbera.cat
977 861338
Carrer Daroca, 1
Montblanc 43086