CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA-SEGRIÀ NORD

Gemma Cortada Torrent
Gerent
gcortada@noguerasegrianord.cat
973 44 89 33
Passeig d’Àngel Guimerà, 28-30
25600 Balaguer  – Lleida 

Cristina Alonso Quílez
Tècnica Odisseu
calonso@noguerasegrianord.cat
973 44 89 33
Passeig d’Àngel Guimerà, 28-30
25600 Balaguer  – Lleida