ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL DE LA ZONA NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA

Jordi Terrades Burniol
Gerent
jterrades@adrinoc.cat
972 27 16 00
Av. Onze de Setembre, 22, 2a planta
17800 – Olot

Isabel Junquera i Muriana
Tècnica Odisseu
isabel@repte.net
972 27 16 00
Av. Onze de Setembre, 22, 2a planta
17800 – Olot

972 88