Ja està en marxa la setena edició del Pràcticum Odisseu, un programa que pretén incentivar l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a empreses situades en municipis rurals. La setmana passada va finalitzar el període perquè empreses i entitats presentin les seves ofertes de pràctiques i en aquesta edició 2022 en tenim un total de 179. Aquesta és la edició on hi ha un major nombre d’ofertes de totes les edicions del Pràcticum. Els i les estudiants han de realitzar mínim 300 hores, entre mitjans de juny i mitjans de setembre de 2022. L’estudiant rebrà una remuneració de 6 € mínim per hora treballada sumant un total de 1.800 € com a contraprestació total. Les persones interessades poden enviar la seva candidatura fins al 21 d’abril i poden optar a un màxim de 5 ofertes.

Comptem amb un ventall ampli d’ofertes per àmbit professional: 48 de turisme patrimoni i cultura; 46 d’administració, economia i dret; 20 de màrqueting, comunicació i disseny; 18 d’enginyers i informàtica; 12 d’arquitectura i urbanisme;11 d’educació, serveis socials, salut i lleure; 10 d’agronomia, veterinària i ciències de l’alimentació; 10 de ciències ambientals i geografia i 4 d’humanitats i arxivística. De les 179 ofertes disponibles, gairebé la meitat (87) ofereixen possibilitat d’incorporació laboral un cop finalitzin les pràctiques.