La cinquena edició del Pràcticum Odisseu 2020 ha superat les xifres de participació de totes les anteriors edicions de pràctiques. Enguany, comptem amb 130 ofertes presentades per empreses i entitats de tot el territori rural Leader de Catalunya on fins a 123 d’aquestes han rebut candidatures d’estudiants, deixant-ne únicament 5 de desertes i 2 que van ser retirades a l’últim moment per part de l’empresa. A aquestes ofertes hi opten 346 estudiants d’universitats catalanes que han presentat un total de 781 candidatures. Cada estudiant podia inscriure’s fins a un màxim de 5 candidatures.

En la passada edició, la més nombrosa fins al moment,  s’hi van presentar 262 estudiants que van optar a un total de 510 candidatures d’un total de 137 ofertes. Per tant, enguany, malgrat la difícil situació en que ens trobem immersos amb la crisi sanitària del COVID-19, s’han presentat gairebé un centenar més d’estudiants que la quarta edició del Pràcticum Odisseu. Aquestes pràctiques pretenen incentivar l’estada de joves universitaris a empreses i entitats situades en poblacions rurals de Leader de Catalunya per potenciar el retorn de talent jove en aquests municipis.

Enguany, hi ha dues principals novetats en les pràctiques i és que hi ha hagut un augment de pressupost, amb el suport econòmic de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, que suposarà la possibilitat d’oferir 82 ajuts de 900 € per les empreses i entitats, respecte els 72 ajuts de l’any anterior. La segona novetat és que l’estudiant rebrà una remuneració de 6 € mínim per hora, un augment respecte les edicions anteriors que permet passar de 1.500 € a 1.800 € la seva contraprestació total. Fins el 27 de maig, totes les empreses i ens del territori estan realitzant la selecció dels diversos estudiants per decidir la persona que farà les pràctiques Odisseu durant els mesos d’estiu.

A més de les direccions generals esmentades, les universitats catalanes i l’AGAUR, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, fan possible aquesta nova edició dels Ajuts al Pràcticum. Els Ajuts al Pràcticum formen part del projecte de cooperació Leader Odisseu i les seves entitats promotores són la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a partir d’una iniciativa conjunta de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, els 11 grups d’acció local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de Joventut. El grup coordinador és el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya.