Amb l’objectiu de contribuir a posar en pràctica noves fórmules per reactivar el teixit socioeconòmic de l’Alt Pirineu i Aran, s’engega una tercera edició de la campanya de finançament col·lectiu de projectes amb retorn social al territori anomenada “Matchfunding Arrela’t Alt Pirineu i Aran”. En aquesta acció, les administracions complementen amb un fons públic de 24.000€ les aportacions que la ciutadania fa a través de la plataforma de micromecenatge Goteo.org. Es preveu repartir 48.000€ o més entre un màxim de sis projectes que seran escollits per un jurat independent.

Aquesta tercera convocatòria conjunta de les sis comarques de l’Alt Pirineu seguirà la línia de la les dues anteriors, que han estat reeixides. Es tracta d’un procés que consta de diferents etapes i que culminarà amb la campanya de finançament col·lectiu.

Primerament, per donar a conèixer aquesta convocatòria, així com informar i resoldre els dubtes necessaris, es posa a disposició un formulari per tal que les persones amb projectes interessats puguin contactar-nos específicament i rebre informació detallada sobre el procés:

https://ja.cat/minteressaelMATCHFUNDING

Posteriorment, es duran a terme les sessions informatives i s’iniciaran els acompanyaments per a la preparació dels projectes de tot l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran. En aquest període, mitjançant el suport d’agents especialistes, se’ls acompanyarà en la preparació de la candidatura dels seus projectes.

A partir de mitjans de maig, i durant tot un mes, s’obrirà el concurs on les iniciatives pirinenques podran presentar el seu projecte definitiu perquè un jurat el valori i esculli les sis idees guanyadores. Es preveu seleccionar un projecte per comarca tenint en compte el seu impacte al territori en termes de sostenibilitat, equilibri territorial, enfortiment democràtic, innovació i retorn social.

Finalment, els projectes escollits rebran una formació i acompanyament intensiu per part de la Fundació Goteo per dissenyar les respectives campanyes de comunicació i micromecenaatge. Aquest assessorament ha de permetre assolir l’objectiu de finançament mínim (almenys uns 4.000€).

Aquesta iniciativa la promouen els consells comarcals i les oficines joves de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d’Aran, els serveis de promoció econòmica i treball d’aquestes comarques, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), el Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya, el Consorci Leader Pirineu Occidental i l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran. També es compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i de la Diputació de Lleida.