A qui s’adreça?

ODISSEU pretén incentivar i facilitar el retorn de joves cap el medi rural a partir de la creació d’un programa que faciliti la seva inserció laboral i que promogui el compromís social dels i les joves amb el seu territori rural d’origen.

El projecte actuarà de forma transversal sobre els agents que incideixen en aquesta transició (centres de formació, teixit empresarial i administració) i també portarà a terme accions de divulgació i sensibilització sobre els impactes de les migracions juvenils en el medi rural en general i en els centres de formació.

L’èxode de persones joves, majoritàriament per formació però també per treball, cap a zones urbanes i el fet que en acabar la formació no retornin a la seva zona o municipi d’origen, és un repte principal per al desenvolupament socioeconòmic i la vertebració dels territoris rurals.

Aquest fenomen no és nou i contribueix als processos d’envelliment, masculinització i despoblament de determinades zones rurals. Cal millorar la capacitat d’atracció i retenció de població jove de les zones rurals.