Dimarts, 19 d’octubre. De 18 a 21 h.

Durada: 3 hores (amb 15 minuts de descans)

Descripció general:

Sessió de definició de la idea de negoci, a partir de les oportunitats detectades per les persones participants, i en consonància amb els valors de l’Economia Social i Solidària.

Objectius:

  • Aprendre a treballar en equip
  • Comprendre les bases de l’Economia Social i Solidària
  • Començar a definir les principals característiques dels projectes-cooperatives i obtenir una primera radiografia complerta del model de negoci, elaborada de forma cooperativa entre totes les persones de l’equip
  • Presentar l’eina Social Business Canvas i aclarir-ne els principals conceptes.
  • Conèixer eines que ens ajudin a fer la anàlisis o investigació de mercat, i entendre els factors claus del sector en el que operem

Continguts:

La sessió tindrà tres parts diferenciades:

  • Una primer part on es plantejaran els fonaments de l’Economia Social i Solidària i es farà una dinàmica per treballar en equip de forma cooperativa.
  • Una segona part, molt pràctica, per definir els elements principals del model de negoci de la cooperativa: productes, serveis, proveïdors clau, el públic objectiu, els canals de comunicació, i els altres elements necessaris mitjançant l’eina del Canva Social.
  • Per acabar, s’orientarà als equips de treball per a que puguin cercar o generar la informació d’entorn i de mercat per als seus projectes.