Dimarts, 28 de setembre. De 18 a 21 h.

Durada: 3 hores (amb 15 minuts de descans)

Descripció general: Sessió enfocada a descobrir i abordar les necessitats i els reptes existents a la comarca de l’Urgell, i a fer xarxa i generar sinèrgies entre les persones participants.

Objectius:

Ajudar als i les joves a:

  • Identificar oportunitats o necessitats sense resoldre a l’Urgell, i a les que es pugui donar resposta a través d’un projecte cooperatiu
  • Conèixer altres joves amb esperit emprenedor i motivació per respondre als reptes socials i/o ambientals
  • Generar idees que permetin resoldre la problemàtica identificada

Continguts:

La sessió constarà de 3 grans blocs, on es realitzaran diferents dinàmiques participatives:

  • Dinàmica d’identificació: Les participants identificaran aquelles necessitats al territori que puguin ser susceptibles de ser cobertes per projectes de l’Economia Social i Solidària. Es partirà d’un seguit d’intervencions curtes que posaran sobre la taula algunes possibilitats a tenir en compte a l’hora d’emprendre (com són els oficis professionals o el relleu cooperatiu), i les participants construiran col·laborativament un mapa dels principals reptes a abordar.
  • Dinàmica de coneixença: Les participants es presentaran i donaran a conèixer a la resta del grup els seus projectes i/o motivacions, per tal de buscar possibles punts de trobada i així afrontar els reptes/oportunitats a través d’un projecte comú.
  • Dinàmica d’ideació: Per grups, les participants buscaran la manera de transformar els principals reptes identificats en solucions empresarials cooperatives que donin resposta a les necessitats.