Gairebé un centenar de joves han pogut realitzar les seves pràctiques universitàries a empreses situades en entorns rurals gràcies a la iniciativa dels “Ajuts al Pràcticum ODISSEU”.

Aquest 2018 s’ha realitzat la tercera edició dels “Ajuts al Pràcticum ODISSEU”, centrats en incentivar i facilitar el retorn de joves al medi rural a partir de la realització de pràctiques universitàries en empreses situades en territoris rurals. Impulsats en el marc del projecte Leader “ODISSEU”, aquests ajuts s’han convertit ja en un projecte referent, tant pels joves que volen desenvolupar el seu projecte laboral en un entorn rural, com per les empreses del territori que cerquen professionals qualificats. Un èxit que es demostra amb el creixement, any rere any, del nombre de participants així com l’alta taxa d’inserció dels estudiants participants.

Des del punt de vista de les empreses interessades pel projecte, aquest any es veu una evolució de la quantitat d’ofertes de pràctiques presentades: el 2016 se’n van presentar 24, el 2017 un total de 80 i aquest any 137. Fet que demostra l’interès en el Pràcticum per part del sector empresarial. De totes les ofertes publicades en campanya, 69 empreses van sol·licitar l’ajut, és a dir, van rebre candidats interessats que s’adaptaven al perfil que cercava l’empresa. Això representa un 50% del total d’ofertes en campanya, gairebé la mateixa representació que en les dues anteriors convocatòries. La resta d’ofertes corresponen a ofertes desertes (38) on no s’hi ha presentat cap estudiant o altres ofertes (30) que sí que han rebut candidats però no n’han trobat cap escaient o que han estat cancel·lades. Per part dels estudiants, aquest any se n’han presentat 160, dels qual el 51,8% han estat dones, realitzant unes 300 sol·licituds a les diferents ofertes.

De les 69 sol·licituds presentades se’n van aprovar 45 ajuts, esgotant la totalitat del pressupost disponible, i dels que dues empreses van presentar una renúncia. Tenint en compte que 24 empreses i estudiants no van obtenir l’aprovació, es planteja com a un dels pròxims reptes ampliar el finançament dels programa, per a poder cobrir el màxim d’ofertes possibles.

Segons les valoracions de les empreses, el programa es valora positivament pel fet de poder contractar candidats amb formació superior i originals del territori, sovint un perfil que busca les oportunitats laborals a altres zones més urbanes, i també obtenir un ajut econòmic per acollir els estudiants. És destacable que per un 69% d’aquestes és la primera vegada que acullen estudiants en pràctiques i un 58% no s’haguessin inscrit sense el suport tècnic d’ODISSEU. Des del punt de vista dels estudiants també es valora molt positivament poder realitzar pràctiques en el seu territori d’origen.

En aquest programa el perfil professional que es demanda més per les empreses, i que es repeteixen en les tres convocatòries, són els vinculats a ADE, econòmiques i turisme, mentre que el perfil dels estudiants responen més als àmbits professionals de màrqueting i comunicació, agronomia i ciències forestals i història i humanitats. D’aquesta manera hi ha perfils, com els d’informàtica, no han aconseguit cobrir les ofertes demandades.

Pel que fa al resultat de l’objectiu principal de l’ODISSEU, el retorn de joves al món rural a partir de la inserció laboral, la resposta és molt positiva. En les anteriors edicions es va prorrogar la relació laboral a més d’un 20% dels estudiants participants. Dels estudiants de l’anualitat 2017, un any després n’hi ha 6 que continuen treballant a les empreses, un 14% dels participants dels quals 4 són dones i 2 homes. En l’edició d’enguany, 6 empreses han manifestat interès en incorporar als estudiants a la plantilla, 2 de les quals són dones i 4 homes.

Podem dir doncs que aquest programa dóna respostes a necessitats del món rural. Tant les institucions impulsores del programa d’Ajuts al Pràcticum ODISSEU juntament amb els agents impulsors del programa OODISSEU, la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), la Direcció General de Joventut del Departament d’Afers Socials i Famílies, la Secretaria d’Universitats i Recerca, els Grups Leader com el coordinador del projecte Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), la Fundació Món Rural, i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca amb la col·laboració de les universitats catalanes ja estan treballant per a realitzar la quarta convocatòria durant el 2019.