Instruccions per presentar candidatures

1 –  Consulteu les ofertes de pràctiques disponibles al web. Les trobareu classificades per àmbits professionals i per territori. Les ofertes estaran totes publicades el 10 de març.

2 – Descarregueu al vostre ordinador l’arxiu PDF de l’oferta a la qual us voleu presentar. Veureu que la primera part del document (“A emplenar per l’empresa i/o institució sol·licitant”) ja està omplerta i correspon a les dades de l’entitat ofertant i de les pràctiques que ofereix. Ompliu la segona part del document amb les vostres dades (pàgines 4 i 5, secció “A emplenar pel candidat”). Enguany us podeu presentar a un màxim de 3 ofertes.

3 – Un cop hagueu omplert els formularis de totes les ofertes a les quals us voleu presentar, cal que adjunteu la següent documentació:

  • Els formularis de les ofertes a les quals presenteu la vostra candidatura (Recordeu: màxim 3)
  • L’expedient acadèmic actualitzat (document descarregable des del teu espai personal, on consten les dades dels estudis que estàs cursant i el nombre de crèdits superats). Cal adjuntar el document descarregat complet, no s’acceptaran captures de pantalla parcials.
  • La llista de priorització de les ofertes (en cas que us presenteu a més d’una oferta de pràctiques)
  • El currículum vitae

El període per enviar les vostres candidatures va del 15 de març al 26 d’abril de 2023.

4 –  Un cop finalitzat aquest període, des del Pràcticum Odisseu enviarem les vostres candidatures a les empreses i institucions ofertants, per tal que siguin elles qui seleccionin el/la candidat/a que prefereixin.

5 – A finals de maig de 2023, ens posarem en contacte amb vosaltres per informar-vos si heu estat seleccionats durant el procés de selecció. En cas que hagueu estat seleccionats, haureu de signar un conveni de cooperació educativa amb l’empresa/institució i la vostra universitat per tal de poder realitzar les pràctiques.