Preguntes freqüents per a les entitats beneficiàries

Quan es poden iniciar les pràctiques?

No hi ha una data establerta, però cal tenir present que la resolució dels ajuts es preveu cap a principis de juny. Per tant, si es volen començar les pràctiques amb la certesa de tenir l’ajut, es recomana no plantejar una data d’inici anterior a l’1 de juny. Tanmateix, si es volen començar les pràctiques abans, assumint el risc de no acabar obtenint l’ajut, també es pot fer, tot i que en cap cas es poden començar abans del maig, ja que la selecció dels candidats es preveu que tingui lloc a finals d’abril.

Quantes ofertes pot presentar cada empresa?

Cada empresa pot presentar un màxim de dues ofertes de pràctiques, degudament prioritzades.

Quants ajuts es poden demanar per cada oferta de pràctiques?

Cada empresa o institució pot demanar un màxim de dos ajuts, que poden correspondre a 2 estudiants per una única oferta de pràctiques, o bé, en cas d’haver presentat dues ofertes, per 1 estudiant per cadascuna de les ofertes.

Quina ha de ser la seu del lloc de pràctiques?
El lloc de pràctiques haurà d’estar situat en un municipi rural, encara que el NIF de l’empresa no ho estigui, dins l’àmbit Leader de Catalunya. Abans de publicar l’oferta es revisarà aquest requisit.
Per què els estudiants requereixen d’un tutor de l’empresa?

Es requereix un tutor de l’empresa amb coneixement en la matèria de l’estudiant, ja que per a la bona experiència i bon aprenentatge del període de pràctiques es requereix un acompanyament i seguiment de l’estudiant. Alhora, cal tenir present que els joves acollits no són mà d’obra professional, sinó personal en període de formació.

De quina quantia ha de ser la retribució per a l'estudiant?

La retribució mínima de les pràctiques és de 7€/h, dels quals el 60% seran compensats amb l’Ajut al Pràcticum Odisseu per a les primeres 300 hores. Per cada 7€/hora, els Ajuts al Pràcticum son de 4,2€ i la empresa haurà de cofinançar 2,8€.  De totes maneres, la remuneració ha d’estar subjecta al mínim de retribució que fixi cada universitat. Això s’ha de tenir en compte especialment en el cas d’ofertes dirigides a estudiants d’enginyeries i informàtica, ja que moltes facultats d’aquest àmbit exigeixen una remuneració mínima de 8€/h. D’altra banda, l’empresa o institució és lliure d’oferir qualsevol quantitat superior a la mínima establerta per les universitats i pel Pràcticum Odisseu.

Cal donar d’alta de la Seguretat Social a l’estudiant?
És obligatori per llei que, malgrat siguin pràctiques universitàries, al ser remunerades s’hagi de donar d’alta de la Seguretat Social a l’estudiant. L’empresa o institució és la responsable de donar d’alta als estudiants, amb el codi de cotització 9927, corresponent a pràctiques extracurriculars (Cotización programas de formacón y prácticas no laborales – prácticas para estudiantes universitarios extracurriculares). En el cas (poc habitual) que siguin pràctiques curriculars, el codi de cotització és el 9928 i el cost de la Seguretat Social es bonifica.
Els imports de la Seguretat Social són bonficables?
En el cas de les pràctiques extracurriculars (gran majoria de casos), els imports de la Seguretat Social no es bonifiquen i han de ser assumits per l’empresa o institució que ofereix el lloc de pràctiques. En el cas de les pràctiques curriculars (poc habitual en el Pràcticum Odisseu), els imports de la Seguretat Social sí que són bonificables, segons el Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, tot i que no es pot assegurar que ho siguin fins a la selecció del candidat.
Quin cost té per l'empresa?

Segons la taula de les cotitzacions aplicades a contractes de formació i aprenentatge, l’any 2020 es tractava dels següents imports: 44,90€ en concepte de contingències comunes, 6,17€ per accidents de treball i malalties i 3,41€ pel fons de garantia salarial, sumant un total de 54,48€ al mes. La cotització d’atur no es tindrà en compte, ja que per als convenis de pràctiques universitàries no es cotitza a l’atur.

Quan es resol l’adjudicació de l’Ajut?

Malgrat que el període per a la resolució dels ajuts és d’un màxim 6 mesos, es preveu que la resolució sigui abans d’aquest termini, aproximadament a principis de juny. Per aquest motiu, si es volen començar les pràctiques amb la certesa de tenir l’ajut, es recomana no fixar una data d’inici de les pràctiques anterior a l’1 de juny.

Què puc fer per a que l’oferta quedi coberta?

Per tal d’evitar que l’oferta quedi deserta (és a dir, que no s’hi presenti cap candidat), es recomana enviar-la el més aviat possible dins del període establert, ja que així l’oferta estarà més temps penjada a la web. En el cas d’empreses o institucions ubicades en zones rurals molt allunyades dels centres de població, també pot ajudar el fet allotjament a l’estudiant, així com oferir una remuneració superior a la mínima obligatòria.

Com s'ha de sol·licitar l'ajut?

Un cop tingueu candidat seleccionat per a realitzar les pràctiques, heu de sol·licitar l’ajut telemàticament a través del portal de l’AGAUR. Per a aquest tràmit, haureu de presentar el formulari de l’oferta de pràctiques omplert per l’estudiant seleccionat i l’acte de selecció del candidat.

Qui pot fer els diversos tràmits?
L’oferta de pràctiques l’ha de presentar un/a responsable de l’empresa, mentre que la sol·licitud telemàtica de l’ajut l’ha de fer el/la representant legal de l’empresa.
Teniu problemes al tramitar la sol·licitud de l’ajut?

En aquesta web podeu trobar informació per al suport de la tramitació: com accedir i fer seguiment dels tràmits; condicions tècniques per accedir a les notificacions electròniques; mecanismes d’identificació digital vàlids; consells de configuració de l’Adobe Reader.

Procediment a seguir:

  1. Descarregar el formulari sense certificat digital
  2. Desar-lo a l’ordinador, omplir-lo, carregar els documents al formulari, signar electrònicament i guardar.
  3. Enviar a través de l’enllaç de l’EACAT.

Des del programa Odisseu us donem el següents recordatoris i consells:

  • Si no teniu un certificat digital us recomanem utilitzar l’idCAT Mòbil.
  • El navegador depèn de la configuració de cadascun dels ordinadors i xarxes, es recomana provar-ne de diferents en cas que un no funcioni.
  • Els arxius que es carreguen al formulari de sol·licitud cal que pesin menys de 5Mb.
  • Els noms dels arxius carregats en el formulari no poden contenir espais ni accents.
Quan es realitzarà el pagament de l’ajut?

El pagament de l’ajut es farà directament a l’entitat beneficiària un cop finalitzat el període de pràctiques i un cop verificada la documentació justificativa entregada. Això, generalment, té lloc als mesos d’octubre i/o novembre.