Requisits de participació

La convocatòria d’Ajuts del Pràcticum Odisseu va adreçada a estudiants matriculats en estudis oficials de grau o màster d’una universitat inclosa dins del sistema universitari de Catalunya. En el cas d’estudiants de grau, cal haver superat un mínim del 50% dels crèdits en el moment de presentar la candidatura.

L’estudiant també ha de complir els requisits específics que l’empresa i/o institució ofertant especifiqui a l’oferta de pràctiques a la qual vol presentar candidatura, així com els requeriments que fixi la seva universitat en matèria de pràctiques.

D’altra banda, l’estudiant no pot haver tingut relació laboral contractual prèvia amb l’empresa i/o institució que ofereix les pràctiques, excepte en aquells casos en què l’experiència laboral prèvia hagi estat per fer tasques totalment diferents de les que es realitzaran a les pràctiques.

Finalment, l’estudiant ha de ser seleccionat per l’empresa o institució interessada en el període establert.

Cada estudiant pot presentar la seva candidatura a un màxim de 3 ofertes de pràctiques.