Enllaços / Documentació

Són varies les associacions, empreses o institucions que treballen perseguint els mateixos objectius que ho fa Odisseu: potenciar que el talent jove pugui retornar i/o desenvolupar la seva trajectòria laboral dins del territori rural. Des d’Odisseu considerem que el talent jove és un factor imprescindible per la transformació i sostenibilitat del territori, tant a nivell empresarial com social.

Així, des d’ODISSEU, es pretén enllaçar les necessitats del teixit econòmic rural amb la incorporació de joves qualificats, principalment aquells/es que han marxat a estudiar a la universitat, promoure l’ocupabilitat i l’emprenedoria jove vinculada a les oportunitats dels territoris rurals.

D’acord en aquestes línies de treball, com comentàvem, hi ha vàries empreses i institucions que treballen perseguint aquests objectius, ja sigui col·laborant directament amb nosaltres com de manera paral·lela. A continuació, us deixem enllaços que considerem que poden ser d’interès: