Presenta la teva candidatura_old

Consulta les ofertes de pràctiques disponibles al web. Les trobareu classificades per àmbits professionals i per territori. Les ofertes estaran totes publicades a partir de l’11 de març. Veureu que cadascuna té un número d’oferta “___/2024” i pertany a una empresa, entitat o institució

1– PAS 1: Selecciona un dels nou àmbits professionals que hi ha a continuació al que pertanyen els teus estudis universitaris.

Agronomia, veterinària i ciències de l’alimentació

Educació, serveis socials, salut i lleure

Humanitats i arxivística

Ciències ambientals i geografia

Enginyeries i informàtica

Arquitectura i urbanisme

Administració, economia i dret

Màqueting, comunicació i disseny

Turisme, patrimoni i cultura

2–  PAS 2: Omple el pdf de la candidatura en línia, descarrega-te’n una còpia i signa’l digitalment.

Has de completar un pdf per candidatura (Si et presentes a 2 ofertes hauràs de completar 2 pdf i si et presentes a 3 ofertes, n’hauràs de completar 3). A la part superior del pdf hi hauràs d’indicar el número de l’oferta de pràctiques i el nom de l’empresa o entitat.

3– PAS 3: Omple el següent formulari d’enviament i adjunta-hi els documents necessaris:

    • El pdf de cada oferta de pràctiques a la qual presentes la teva candidatura (màxim 3)
    • L’expedient acadèmic actualitzat i complet, amb les dades dels estudis que estàs cursant i el nombre de crèdits superats. 
    • El currículum
    • El portfoli digital (opcional)
    • La llista de priorització de les ofertes (en cas que us presenteu a més d’una oferta de pràctiques)

Cal que envieu cada una de les vostres candidatures per separat accedint a les diferents categories. Si totes les vostres candidatures són d’una mateixa categoria també haureu d’omplir un formulari per a cada una d’elles.