Durant els dies 28 i 29 de gener, els Grups d’Acció Local (GAL) d’Aragó i Catalunya es van reunir per a intercanviar experiències de cooperació Leader a Balaguer. El Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya i el Centro de Desarrollo del Somontano amb la col·laboració d’ ADEFO Cinco Villas i el Consorci GAL Noguera Segrià Nord, van organitzar unes jornades d’intercanvi d’experiències entre els grups d’acció local de Catalunya i d’Aragó on es van exposar fins a 20 projectes de cooperació (cooperació entre grups d’acció local, cooperació entre particulars i projectes estratègics Leader de les comarques rurals de tots dos territoris).

Aquests territoris veïns, amb el finançament dels governs respectius i del FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural), implementen estratègies i accions de dinamització local similars i aquesta jornada busca facilitar l’intercanvi de bones pràctiques entre els grups. Van inaugurar la jornades, els caps de servei de Programes Rurals de la Generalitat de Catalunya i del Govern d’Aragó, Josep María Martí i Francisco Dominguez Real amb la ponència “El present i futur de la cooperació” acompanyats de Mireia Font, gerent del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya.

A continuació es va connectar mitjançant videoconferència des de Brussel·les amb Ricard Ramon i Sumoy de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural (Comissió Europea) per a resumir les principals novetats del pròxim PDR 21-27, el qual es presenta amb molts canvis, i per a parlar sobre quin és el futur de la cooperació Leader.

Al llarg del 28 de gener al matí, es van presentar 10 projectes de cooperació amb temàtiques compartides, per part dels seus grups coordinadors tant de Catalunya com d’Aragó. Durant la tarda es van treballar en tres grups d’interès: social (joventut i despoblació); econòmic (agroalimentari i emprenedoria) i ecològic (transició energètica). Aquestes taules van servir per a establir xarxa entre les dues comunitats autònomes i crear sinergies que permetin possibles col·laboracions en un futur.

L’endemà es van presentar 5 experiències de projectes de cooperació entre particulars aragonesos i 5 projectes estratègics del territori català, on per exemple es van presentar projectes relacionats amb menjadors escolars, la creació d’una film-office per al desenvolupament de comarques rurals, un projecte relacionat amb la guerra civil o una iniciativa per a posar en valor el territori, entre altres.

Amb aquestes jornades es pretenia posar en rellevància el gran el valor de la cooperació entre territoris i els resultats dels projectes que s’estan executant avui dia en el medi rural català i aragonès. També es volia avançar en la recerca de noves eines per a la creació de vincles per a la cooperació entre diversos grups d’acció local d’ambdues comunitats autònomes. Es van analitzar les semblances, diferències, potencialitats i amenaces mitjançant els eixos d’interès dels projectes objecte de la trobada.

Sens dubte també es va aconseguir generar un espai de trobada i treball en comú per a afavorir possibles col·laboracions entre les entitats i els grups participants, ja que les dinàmiques diàries no permeten de manera general dedicar temps a aquesta mena de trobades tan necessàries per a continuar avançant en nous projectes. Els grups van concloure que és de vital importància mantenir i augmentar el pressupost general destinat als projectes de cooperació, ja que mantenir-los i potenciar-los és sinònim de desenvolupament a través de treball local de tots els agents que conformen l’ecosistema el medi rural.