Dimarts, 26 d’octubre. De 18 a 21 h.

Durada: 3 hores (amb 15 minuts de descans)

Descripció general:

Durant la sessió, els projectes realitzaran una primera aproximació de la viabilitat econòmica dels projectes, identificant les principals variables (els preus de venda, costos de les matèries primeres, despeses salarials del personal que necessitem, altres despeses fixes, etc.), així com analitzaran les diferents vies de finançament que ofereix l’ESS.

Objectius:

  • Realitzar un primer anàlisi de viabilitat del projecte a nivell econòmic i financer
  • Conèixer les principals finances ètiques i la seva aplicació als projectes d’emprenedoria cooperativa
  • Conèixer diferents estratègies per a crear i obtenir suport per part d’una comunitat de valors comuns

Continguts:

La sessió s’estructurarà en dos grans blocs:

  • Una primera part, on els equips identificaran les principals variables per a la anàlisis de la viabilitat econòmica del projecte. Es realitzarà una breu explicació conceptual dels principals conceptes a treballar, així com de les eines que ens ajudaran a calcular la previabilitat dels nostres projectes.
  • En la 2a part, es presentaran les diferents opcions de finançament dins del model cooperatiu i es comptarà amb 2 experiències reals de finançament per part de la comunitat.