3 de maig a Brussel·les

2n workshop d’inclusió social de la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural (ENRD)

El projecte Odisseu participa en el 2n workshop d’inclusió social “Fem més atractives les àrees rurals per la gent jove” de la Xarxa europea de desenvolupament rural

És un espai d’intercanvi que organitza la Xarxa europea de desenvolupament rural (ENRD) amb l’objectiu general de debatre com incrementar l’atractiu de les àrees rurals per la gent jove a través de posar en contacte experiències i eines innovadores de diferents països europeus.

L’acte permetrà compartir les accions de l’Odisseu, dins el projecte marc Territori Talent, amb altres agents de dinamització rural europeus i conèixer altres experiències i projectes.

Sota el títol de “Attracting young talents to rural àreas”, Arnau Martínez Fernández, jove estudiant d’ADE de l’Alt Urgell que va participar en el Pràcticum Odisseu el 2017, explicarà quines eines facilita el projecte per a l’arrelament i l’atracció de joves a les comarques rurals de Catalunya.

L’acte comptarà també amb la gerent del CAUC, Mireia Font Gras, per a donar a conèixer la tasca dels grups d’acció local catalans a favor d’incorporar el talent jove a les zones rurals Leader.

Més informació a: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-making-rural-areas-more-attractive-young-people_es

Programa final rural-youth Brussel·les 3.5.2018