CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA-SEGRIÀ NORD

C/ Angel Guimerà · 25600 Balaguer
973 448 933

leader@noguerasegrianord.cat
www.noguerasegrianord.cat

Twitter: @LEADERNogueraSe

88