Més de 200 ofertes de pràctiques remunerades en empreses del territori rural Leader català

Termini de presentació de candidatures fins el 9 d’abril de 2024

Són pràctiques qualificades no laborals i remunerades per l’estudiantat que compleix els requisits:

  • Matrícula en estudis oficials de grau o màster d’una universitat inclosa dins del sistema universitari de Catalunya. En el cas d’estudiants de grau, cal haver superat un mínim del 50% dels crèdits en el moment de presentar la candidatura.
  • L’estudiant també ha de complir els requisits específics que l’empresa i/o institució ofertant especifiqui a l’oferta de pràctiques a la qual vol presentar candidatura, així com els requeriments que fixi la seva universitat en matèria de pràctiques.
  • No haver tingut relació laboral contractual prèvia amb l’empresa i/o institució que ofereix les pràctiques, excepte en aquells casos en què l’experiència laboral prèvia hagi estat per fer tasques totalment diferents de les que es realitzaran a les pràctiques.

Durant aquesta setmana anem publicant les ofertes disponibles classificades per àmbits professionals i per territori. Es poden consultar https://www.odisseujove.cat/ofertes-de-practiques-2024/

El grup coordinador d’aquesta iniciativa és el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya que compta el suport de tots els grups Leader catalans, amb el finançament del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural) i el suport organitzatiu i econòmic de la Direcció General de Joventut del Departament de Drets Socials, la Direcció General d’Universitats del Departament de Recerca i Universitats, de la Generalitat de Catalunya i l’AGAUR, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. A més, hi col·laboren l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, la xarxa de professionals de Joventut i les universitats del sistema universitari de Catalunya.

Per més informació:

Podeu accedir a tota la informació a https://www.odisseujove.cat/practicum-estudiants/ o escriure a practicum@odisseujove.cat o bé contactar amb l’Oficina Jove o el grup Leader de la vostra comarca.