Ajuts al Pràcticum Odisseu 2024

Els Ajuts al Pràcticum Odisseu pretenen incentivar l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a les empreses situades en municipis rurals, per tal de promoure la competitivitat empresarial, així com el retorn i l’establiment d’aquests joves a les zones rurals. Estan impulsats per la Direcció General de Joventut i la Secretaria d’Universitats i Recerca, amb el suport de les entitats promotores del projecte i les 12 universitats del sistema universitari de Catalunya.

A qui van dirigits?
D’una banda, a empreses i institucions situades en municipis rurals Leader que ofereixin un lloc de pràctiques remunerades per perfils universitaris.
D’altra banda, a estudiants universitaris de Grau que hagin superat almenys el 50% dels crèdits i estudiants de Màster Oficial.

Durada de les pràctiques
Mínim 300 hores, a realitzar durant el curs acadèmic vigent i, en qualsevol cas, abans del 15 de setembre.

Remuneració de les pràctiques
Mínim 7€/h (bruts). D’aquests 7€, el 60% (4,2€/hora) serà subvencionat pel programa per a les primeres 300 hores.

ACCEDEIX A TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE EL PRACTICUM ODISSEU

Informació general

Experiències Practicum Odisseu