Què és Odisseu?

El projecte ODISSEU està impulsat per la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i la Direcció General de Joventut del Departament d’Afers Socials i Famílies, a partir d’una iniciativa conjunta de la Fundació del Món Rural i de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut.

ODISSEU pretén incentivar i facilitar el retorn de joves cap el medi rural

Fomentar el retorn a les zones rurals

ODISSEU té l’objectiu inicial de fomentar el retorn a les zones rurals d’origen i l’arrelament de joves formats/ades, a través del contacte i la implicació dels principals agents que incideixen en la seva transició: les universitats i centres de formació, les empreses locals, les institucions i administracions que intervenen en les polítiques de desenvolupament rural, d’ocupació i de creació d’empreses i de joventut.

Peculiaritat empresarial i emprenedora

ODISSEU vol tenir en compte la peculiaritat empresarial i emprenedora de cada comarca, els recursos de que disposa i quin és el valor afegit i diferencial que pot oferir a la seva joventut, i alhora vol difondre i promoure nous filons d’ocupació i sectors econòmics emergents que tenen potencialitat en cada cas, com a generadors d’ocupació per als i les joves que participin d’ODISSEU.

Retorn a través de l'inserció laboral

ODISSEU vol facilitar al màxim el retorn dels i de les joves al medi rural a través de la seva inserció laboral, per això des del programa s’organitzen activitats informatives, de sensibilització, de formació, de contacte amb empreses rurals per afavorir l’ocupació i l’emprenedoria jove. També es promouen les pràctiques en empresa en territoris rurals, tot promovent el contacte d’estudiants universitaris i les empreses rurals.

Coneixement sobre el món rural

ODISSEU també vol contribuir a millorar el coneixement sobre el món rural actual i promoure-hi l’oferta d’unes condicions de vida atractiva i de qualitat per a la població jove.