Requisits de participació

1 – La convocatòria d’Ajuts del Pràcticum Odisseu va adreçada a empreses que tinguin el centre de treball en municipis d’aplicació de la metodologia Leader, determinats segons el Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) del període vigent.

2 – Les empreses que participin hauran d’aportar un mínim de cofinançament a l’ajut que rep l’estudiant.

3 – També han de complir els requisits que fixi cadascuna de les universitats on les persones candidates estiguin matriculades, en matèria de convenis de cooperació educativa.

4 – D’altra banda, han d’haver presentat una sol·licitud en la fase de campanya de difusió d’ofertes de pràctiques dels ajuts al pràcticum Odisseu. Els requisits i el calendari de la campanya es publiquen en aquest web.

5 – Finalment han de formalitzar el conveni de cooperació educativa amb la universitat de l’estudiant, a tot tardar, abans de l’inici de les pràctiques i amb una durada mínima de 300 hores.

Les empreses i entitats han d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries.