Publicada la resolució de 45 ajuts a empreses ubicades en comarques rurals que acullen joves en pràctiques dins la convocatòria de la Direcció General de Joventut i la Secretaria d’Universitats i Recerca en el marc del projecte Odisseu.

Per fomentar la inserció laboral de joves als territoris rurals i millorar la competitivitat empresarial de les empreses, el Govern de la Generalitat ha aprovat la totalitat dels ajuts convocats en aquesta edició que tramita l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

En aquesta edició durant la fase de campanya s’han publicat 137 ofertes de pràctiques per part de 98 empreses, fet que evidencia que el teixit productiu de les comarques rurals catalanes estan obertes a incorporar talent jove. La tipologia de les ofertes s’adreçaven a un bon ventall d’estudis: ADE, econòmiques i/o dret; turisme; agrònoms, forestal i ciències naturals; enginyeries; informàtica; educació, treball social i psicologia; arquitectura; màrqueting, comunicació i publicitat; història i humanitats i en darrer terme, esport. Les empreses s’impliquen també en el cofinançament del 50% de la remuneració de les pràctiques. Per la seva banda, les universitats catalanes també hi contribueixen perquè assumeixen els costos propis de la gestió del procés i fent difusió de les ofertes entre el seu estudiantat. 

La participació del col·lectiu jove també ha estat molt satisfactòria ja que s’han rebut 300 sol·licituds de pràctiques de 160 estudiants/es de les principals universitats catalanes.

Després de la selecció en què algunes ofertes van quedar desertes i altres no van trobar la persona candidata adequada, es van tramitar 69 sol·licituds d’ajut de les quals 45 s’han resolt afirmativament. Les pràctiques es realitzen majoritàriament els mesos d’estiu fins el 15 de setembre.

Podeu consultar la resolució de concessió dels ajuts a: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=164017&idens=1

El “Pràcticum ODISSEU” és una iniciativa impulsada per la Direcció General de Joventut i la Secretaria d’Universitats i Recerca, amb el suport de les entitats promotores del projecte Odisseu.