Per tal d’incentivar l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a les empreses situades en municipis rurals Leader de Catalunya i el retorn del talent jove en aquestes zones, obrim una nova convocatòria dels Ajuts al Pràcticum Odisseu. Si ets una empresa d’algun dels territoris rurals o un/a jove que estudia un grau o un màster oficial en alguna universitat del sistema universitari de Catalunya, participa-hi!

El Pràcticum Odisseu cofinança el 50 % la realització de pràctiques de mínim 300 hores, entre el mes de maig i fins el 15 de setembre del 2020. Enguany, com a principal novetat és l’augment de la remuneració de l’estudiant que serà mínim de 6€/h (bruts), dels quals 3 seran subvencionats, respecte a les anteriors anualitats que la remuneració mínima era de 5€/h.

En aquesta edició comptem amb un augment de pressupost que implicarà la possibilitat d’oferir 82 ajuts, deu més que l’anualitat anterior. Les empreses poden presentar les ofertes de pràctiques fins el 8 d’abril de 2020, omplint una sol·licitud i presentant-la a través d’una instància genèrica a l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). Els i les joves interessades podran presentar les seves candidatures des del 26 de març i fins el 4 de maig.

L’àmbit territorial del programa són tots els municipis de les comarques rurals Leader catalanes i el fan possible els 11 grups d’acció local, la xarxa de professionals de Joventut i ARCA. El grup coordinador és el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, amb el finançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural). L’acció dels Ajuts al Pràcticum compta amb el suport organitzatiu i econòmic de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Secretaria d’Universitat i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i l’AGAUR, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.

Pots informar-te dels passos seguir a través del web https://www.odisseujove.cat/practicum/ajuts-odisseu-empreses/, subscriu-te al butlletí, escriu a practicum@josev74.sg-host.com o bé contacta amb el grup Leader de la teva comarca.