2 – PAS 2: Omple el pdf online, descarrega-te'n una còpia i signa'l digitalment

3 – PAS 3: Omple el formulari d’enviament i adjunta la còpia del pdf

Turisme, patrimoni i cultura (Empreses)